بیوگرافی

بیوگرافی

کار شناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی  دبیر بازنشسته آموزش وپرورش

نشانی دفتر :اصفهان ،فلکه ارتش ،ابتدای خیابان ارتش،نبش کوچه چهرازی طبقه فوقانی بانک سینا طبقه 2واحد4

همراه 09131012258

ایمیل  hosseinhajipour.vakil@ymail.com